image
Order Tracking

Freight bill number /
Rahtikirjan numero

 

Leveransvillkor från Ryssland

Leveranstid Dörr-till-dörr från St. Petersburg och Moskva
  Finland 1–2 arbetsdagar
  Till Norden 2–4 arbetsdagar
  Övrig Europa 3–6 arbetsdagar
  Övriga länder 4–9 arbetsdagar

Tullfritt kan enbart dokument och icke-affärsmässiga varuprov med värde upp till 45 euro transporteras. Varugods som skall förtullas måste gå genom exporttullen i St. Petersburg, vilket först måste avtalas.

Om Ni inte lyckas lämna in Er beställning via e-post, kan Ni lämna in den via telefon.

Dörr-till-dörr tjänst i St. Petersburg

ELS Courier, Srednyi pr 4. V.O. 199053 St. Petersburg
Tel +7812 323 2832

Dörr-till-dörr tjänst i Moskva
Kross Business Courier
Tsistoprudnyi bulv 2
101000 Moskva
Tel +7 495 623 6383